Presentació del Cabaret de Circ

Dia i hora
12/06/2020
18:15 - 18:30

Categories

Les companyes de circ no han volgut perdre l’ocació de presentar el cabaret personalment i tenen molt a dir!!

 

https://9anys.canbatllo.org/circ