Recinte

Abans de 1850 a Can Batlló només hi havia un solar i camps
Entre 1880 i 1900 es construeix la nau central
Entre 1900 i 1920 s'amplia la fàbrica i hi arriba el ferrocarril
Entre 1920 i 1940 es construeixen noves naus
Entre 1940 i 1980 Muñoz Ramonet es fa amb el recinte i l'amplia
1960-1980 Petites ampliacions
1980-2000, Algunes noves naus industrials
Any 2000, estancament
2015, alguns enderrocs i obertura del recinte als peatons
2020, Can Batlló accessible i amb un ús veïnal