Equipaments pel barri

El barri de la Bordeta pateix des de fa dècades unes necessitats d’equipaments bàsics evident. Però cada vegada que les entitats veïnals reclamaven aquests, la resposta sempre per part de l’Ajuntament era la mateixa: “Can Batlló”.

Després de diversos anys de reunions i reivindicacions, el 2006 s’acorda amb l’Ajuntament la formula per desbloquejar la transformació de Can Batlló. Per un costat els veïns acceptem la construcció d’alguns pisos de renda lliure per part de la immobiliària Gaudir (de la família Muñoz Ramonet) a la zona de Gran Via-Parcerisa, i a canvi l’Ajuntament es compromet a la construcció de zona verda i tots els equipaments proposats pel veïnat (un total de 21).

Aquests són els equipaments pactats :

 • Educació́: IES Institut d’Educació Secundaria, CEIP Centre d’Educació Infantil i Primària , escola bressol i espai de serveis integrats.
  Promoció́ social: Espai cívic, casal de gent gran, casal de joves i casal d’entitats
  Esport: Complex esportiu La Bordeta, i camp de futbol de Magòria
  Cultura: Biblioteca de barri i sala d’exposicions
  Atenció́ especialitzada: Habitatge dotacional per a gent gran, centre ocupacional i d’acollida per a persones amb discapacitats físiques i psíquiques
  Serveis socials: Centre d’acollida
  Salut: Centre d’assistència primària renovat de l’Àrea bàsica de Salut de La Bordeta-Magòria.

Des de llavors, e inclús posteriorment al 2011, els diversos governs de l’Ajuntament de Barcelona només han construït un dels equipaments destinats a l’àmbit de Can Batlló i la Magòria: el Centre d’Atenció  Primària CAP Bordeta-Magòria, en servei des de la tardor 2014.

I actualment a la cantonada Gran Via carrer mossèn Amadeu Oller s’està rehabilitant  la nau Bloc 7 vers els 5.640 m2 de la nova escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), a inaugurar el 2017-2018.

En els espais autogestionats per la Plataforma Can Batlló es pel Barri  ja s’estan satisfent  algunes de les necessitats de la llista de 21 equipaments previstos. Sense obviar la resta.