Grups i comissions

A Can Batlló ens organitzem en diverses comissions i projectes. Aquí els pots trobar descrits tots, juntament amb la seva ubicació (aquelles que tinguin espai assignat), i el mail per contactar.

Aviat estrenarem un bloc per a cada ens, i hi podràs trobar més detallada la informació sobre les tasques i actualitat de cadascú.

Les comissions i projectes es divideixen en 4 grans grups: estructura interna, arts i oficis, educació i documentació, i cultura i lleure.

* ESTRUCTURA INTERNA

Secretaria i Acolliment al veïnat i visitant

· Servei de resposta a les demandes d’informació sobre Can Batlló, la Plataforma i seves activitats, projectes, etc.

· Atenció a aquells qui volen conèixer Can Batlló, mitjançant tant atenció telemàtica, com física in situ: fan rutes d’acollida i acompanyaments per tal de fer conèixer el recinte a persones, grups o entitats.

· Ajuda a que les seves peticions i propostes es puguin dur a terme.

· Gestiona la llista de correu de Can Batlló.

secrecanbatllo@gmail.com

Difusió

· Externalitza comunicació sobre l’estat i evolució del recinte, reivindicacions i accions de la Plataforma, comunicats de l’Assemblea Can Batlló, i dels espais, serveis i activitats a tot l’Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat.

· Gestió del Web, Twitter, i Facebook CB, i de l’usuari Can Batlló a la xarxa Fediverse Som Sants.

· Premsa. Recull de premsa digital al web.

· Sinergia comunicativa amb col·lectius i moviments socials afins en valors, necessitats i objectius.

difusio@canbatllo.org

Estratègia

· Comissió no instrumental de debat sobre propostes d’estratègies vers l’Assemblea Can Batlló i l’assemblea de Coordinació.

estrategia@canbatllo.org

Negociació

· A l’hora de parlar amb les diverses parts implicades en la transformació de Can Batlló, la comissió de negociació ens representa, particularment en les relacions entre la Plataforma Can Batlló és pel barri i l’administració.

negociacio@canbatllo.org

Economia

· Gestió de la caixa i tresoreria de la Plataforma.

economia@canbatllo.org

Disseny de l’espai

· Analitza arquitectònicament el recinte.

· Dissenya els espais comunitaris a rehabilitar.

· Coordina les obres del treball col·lectiu..

· Interactua amb d’altres comissions per tal de donar suport en la ubicació de projectes, espais, distribució, etc…per tal d’agilitzar les fases i tasques.

dissenyespai@canbatllo.org

Infraestructures

· Construcció, reparació i manteniment dels espais comunitaris.

· En formen part veïns i veïnes, incloent-hi professionals dels oficis de metal·listeria, fusteria, electricitat, fontaneria i obra.

· Part del material i eines que es fan servir son en préstec o per donacions del veïnat.

· Convida a tothom a venir a les jornades de treball comunitari; col•laborant fàcilment, aprenent oficis, familiaritzant-se amb ells, i també aportant coneixements i experiències.

· Té la subcomissió d’Informàtica HackLabCB, que vetlla pels servidors, connexions a Internet, i programari als espais comunitaris. Es preveuen cursos de formació tan bon punt l’aula d’informàtica estigui a punt.

Ubicació: Bloc 1, porta 77.

Horaris: Dimecres 10h-13h i dissabtes 10h-14h

infraestructures@canbatllo.org

* ARTS I OFICIS

Arts Can Batlló

La Comissió d’Arts la conformem diverses persones interessades en promoure activitats artístiques dins i fora del recinte de Can Batlló. Ens organitzem de forma horitzontal i assembleària per decidir entre tots i totes el tipus de cultura que volem generar al nostre entorn més immediat, sempre tenint en compte les nostres pròpies inquietuds i la necessitat de fer una lectura crítica de la societat des de la trinxera de l’art.

Entre moltes altres coses ens agrada organitzar tallers, xerrades, exposicions; així com produir treballs artístics individuals i col·lectius. Rebutgem la idea que només existeixen “gestors i usuaris, experts i aprenents, producció i consum, etc.”, i a canvi apostem per la col·lectivitat, l’autoaprenentatge i el suport mutu.

Dinamitzem dos espais artístics (Serigrafia + Zona Onze) que posem a disposició de les persones de manera gratuïta, sota la lògica de la implicació, l’intercanvi i el retorn social.

Ubicació:

Espai Serigrafia – Planta primera del Bloc Onze

Espai Zona Onze – Bloc 11, porta 85 (a dalt de la impremta)

Horaris: Assemblees dimarts 19:30h

arts@canbatllo.org

icono twittericono facebook   

Fusteria

· Espai-taller autogestionat equipat amb maquinària i eines per treballar la fusta i materials similars.

· Obert, perquè es tracta de possibilitar l’accés a un espai professionalment equipat a un públic ampli per poder realitzar els seus propis projectes. Un taller basat en la idea de trencar amb la lògica de l’especialització i la professionalització, fomentant en canvi “l’autoconstrucció”, l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements. Un espai que serveixi d’eina per al desenvolupament de tot tipus de projectes creatius.

· El taller compleix dues funcions: per una banda, les feines específiques derivades de la rehabilitació i manteniment d’espais comunitaris en un procés de construcció i aprenentatge col·lectiu. Per una altra, un espai obert per a que tota persona o col·lectiu pugui realitzar els seus projectes amb el suport de professionals de la fusteria.

· Es deixa oberta la possibilitat que en un futur es generi activitat econòmica en forma cooperativa.

Ubicació : Bloc 11, porta 80

Horaris: 

Taller obert i taller comunitari tancats fins a 2020, per baixes de paternitat

fusteria@canbatllo.org

Impremta col·lectiva

· Persones vinculades de diverses maneres al món de les arts gràfiques i visuals (Disseny gràfic, il·lustració, vídeo, arts gràfiques…).

· 3 paraules clau: producció, formació, i recerca

· Espai dotat d’impremta i diferents sistemes de reproducció de material gràfic.

· Es vol generar un espai i taller de formació en aquests àmbits i disciplines.

Ubicació : Bloc 11, porta 83

impremta@canbatllo.org

icono facebook

Mobilitat

· Taller que disposa de manera gratuïta de materials i infraestructura per al manteniment i auto-reparació de vehicles de tot tipus: bicicletes, motos, cotxes i cadires de rodes.

Ubicació : Bloc 9

Horaris:

Dimecres i dijous de 18h a 20:30h
Dissabtes de 10:30h a 13:30h
Si aquests horaris no s’adapten a les teves necessitats, escriu i ens organitzem.

mobilitatcb@gmail.com

Laboratori d’Audiovisuals de Can Batlló AvLabCB

· Espai col·lectiu i polivalent per a reunions, activitats i investigació i producció de comunicació audiovisual.

· Es treballa en edició on-line

· Gestiona, organitza i vetlla per l’arxiu audiovisual de Can Batlló, des de la campanya per entrar a Can Batlló fins a vídeos relacionats amb la història o les activitats actuals als espais comunitaris.

· Tallers pràctics temàtics

· Organitza cicles de documentals

Ubicació : Bloc 11, porta 66, Aula 3, 1a planta

audiovisuals@canbatllo.org

icono facebook

Espai Eines (Escola d’Oficis)

· Espai per compartir aprenentatges necessaris per donar resposta a necessitats comunes i específiques de Can Batlló que aportaran totes les persones que treballin en el camp i que s’organitzaran en format tallers.

· La pràctica dels aprenentatges, element clau de les formacions, tindrà, sempre que es pugui, un retorn al projecte general de Can Batlló per satisfer les necessitats per què han estat treballats.

· Quan la pràctica no pugui donar resposta al projecte general, s’intentarà que doni resposta a necessitats específiques de la quotidianitat de les persones (exemple: mecànica) on la pràctica serà resoldre les necessitats com a individus per incentivar l’autonomia en la resolució de les pròpies necessitats

· Col·lectivitzar aprenentatges per generar un model horitzontal

Ubicació: Bloc 8, davant la porta de l’auditori i la biblioteca.

einescanbatllo@gmail.com

Taller de Cervesa

· Elaboració de cervesa artesanal

· Tallers de formació )en el futur)

Ubicació : Bloc 11, porta

tallercervesa@canbatllo.org 

Taller de Costura

· Accessible a totes les persones, amb experiència o no

· Tallers de formació en diversos nivells i temàtiques

Ubicació : Bloc 11, Planta Primera, Sala 5

Horaris d’Obertura

Dilluns: 10:30 a 13:00

Dijous: 18:30 a 21:00

Dissabte: 10:30 a 14:00  

costura.canbatllo@gmail.com

* EDUCACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Biblioteca Popular Josep Pons

· Servei de biblioteca del barri de La Bordeta. Membre de la Xarxa de Biblioteques Socials autogestionades de Catalunya.

· Gestió i dinamització del fons bibliogràfic de 15.000 documents entre impresos, gràfics, audiovisuals i sonors.

· Oferiment dels serveis de préstec, sala de lectura, sala d’estudi, espai infantil, ordinadors, i wifi gratuït.

· Organització d’activitats literàries i culturals: club de lectura, contacontes, presentacions de llibres, actes literaris-musicals, etc.

Ubicació : Bloc 11, porta 66 (via el bar), o per la part posterior del Bloc 11, porta 49.

Horaris:

Matins : dilluns, dijous, divendres i dissabtes 10h-13h
Tardes : dilluns, dimarts i dijous de 17h-20h; i divendres 18h-21h.

biblioteca@canbatllo.org

cb icono webicono twittericono facebook

La Fondona

· Gestió del fons documental feminista, LGBTI i queer a la Biblioteca de Can Batlló.

· Presentacions de llibres, debats i organització de tallers formatius i de difusió.

· Jornades i trobades col·lectives, cicles de cinema, conferències, etc.

· Observatori de gènere de Can Batlló

lafondona@canbatllo.org

cb icono webicono twitter

Centre de Documentació dels Moviments Socials

· Projecte amb prop de 18 anys de recorregut

· Recull de materials i continguts que generen els moviments socials de base de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència.L’abast cronològic fonamental del CeDoc és des de l’etapa coneguda com Transició fins l’actualitat.

· Difusió d’aquests per mitjà de projectes editorials, dossiers, audiovisuals o altres pràctiques divulgatives, així com la promoció de la recerca en les temàtiques relacionades amb els moviments socials i polítics i les seves actuacions.

Ubicació: Bloc 11, porta 87

Horaris: Dilluns, dimarts i dijous 17h-19h.

Per demanar un altre moment per poder fer consultes escriure al mail.

centredocumentacio@canbatllo.org

cb icono webicono twittericono facebook

Escola Arcàdia

· Centre educatiu autogestionat i cooperatiu en projecte vers el 2018.

Ubicació :
Temporalment: Bloc 13
Futura: Bloc 11
escolaautogestionada@canbatllo.org

icono twitter

* CULTURA I LLEURE

Activitats

· Gestiona la demanda d’ús d’espais i les activitats periòdiques, així com l’organització i la coordinació de tallers trimestrals gratuïts.

· Programa d’ activitats pròpies, com cicles de cinema,  espectacles de cabaret i l’Ateneu Can Batlló.

· Gestió de residències d’artistes.

activitats.cb@gmail.com

Espai de trobada –  Bar

· Lloc de trobada intergeneracional permanent amb vestíbul d’accés als espais comunitaris de la biblioteca, auditori i tota la primera planta mitjançant escala o ascensor.

· Servei de bar

· Punt d’informació bàsica als visitants

Ubicació : Bloc 11, porta 66

Horaris :

Matins : de dilluns a divendres 10h-13h

Tardes : de dilluns a dijous 18h-21h, i divendres 18h-00h

Dissabtes : 10h-21h ininterrompudament.

Ampliació d’horaris segons les activitats públiques que es facin.

bar.canbatllo@gmail.com

La Nau – Espai infantil i familiar

· Projecte sorgit  en base a dues carències socio-educatives dels barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta: la manca d’Espais Familiars, i la continua desvaloració educativa que està patint l’etapa infantil dels 0 als 6 anys; i una carència a nivell de ciutat: la manca d’espais nadó.

· Espai permanent amb materials per a l’esbarjo infantil.

· Espai de mares i pares

· Activitats puntuals a d’altres espais comunitaris de Can Batlló.

Ubicació : Bloc 9

Horaris: consultar per email

lanauespaifamiliar@canbatllo.org

icono twitter

Horts i Jardins Comunitaris

· Zona verda de 300 m2 autogestionada pel veïnat. Llavor del futur parc que ha d’existir a Can Batlló

· Conjunt sostenible i coherent amb la socialització de l’espai verd del barri, i és amb aquest principi que es planteja la creació d’horts i jardins comunitaris.

· Oferta i espai d’intercanvi pedagògic i ecològic a disposició del veïnat i ciutadania en general,s que apropi o permeti disposar d’un espai públic on cultivar la terra i obtenir els fruits d’aquest pel consum.

· Els horts comunitaris es projecten com una alternativa d’oci
i de benestar, que permet la integració social com personal de sectors socials exclosos.

· Oberta a la ciutadania en general però que prioritza la concessió als grups més necessitats de la societat.

Ubicació :carrer Onze de Juny de 2011, enfront el Bloc 9

Horaris :

Dimarts i divendres 10h-13h

Dijous des de 17h fins el capvespre.

horts@canbatllo.org

Espai de Creació Musical

· Espai per a la creació, aprenentatge i evolució de la creativitat musical.

· Horaris d’assaig en funció de cada grup.

· Integració de bandes musicals emergents.

· Organització de concerts gratuïts cada 1er dissabte de mes a l’auditori.

Ubicació : Bloc11, Auditori, a l’altell.

Horaris: assemblees cada segon dissabte de mes, a les 18h.

espaicreaciomusical@canbatllo.org

cb icono webicono facebook

Rocòdrom

· Gestió de l’espai lúdic i esportiu per a l’escalada en bloc a qualsevol nivell.

Ubicació: Bloc 11, porta 66, 1a planta (sobre el bar)

Horaris :

“El rocòdrom està tancat degut a la situació actual i fins a nou avís”

rocodrom@canbatllo.org   

icono facebook

 

Espai d’entrenament d’arts escèniques i circ

· Gestió del material de circ

· Organització de tallers, entrenaments lliures i actes públics

Ubicació : Bloc 9

Horaris :

De dimarts a divendres de  18h a 21h

Dissabtes d’11h a 14h .

circ.cb@gmail.com

cb icono webicono facebook

La Garrofera de Sants

· Cooperativa ecològica autogestionada proveïdora d’aliments naturals seguint criteris de consum responsable.

Ubicació : Bloc 13, porta 1

Horaris : dimecres 20h-22h

lagarrofera@canbatllo.org

cb icono webicono facebook

La Borda

· Cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’us.

Ubicació: Carrer Constitució, 83-89.

info@laborda.coop

cb icono webicono twittericono facebook

Coòpolis

· Projecte d’espai de promoció econòmica pel conjunt del veïnat i dels barris veïns, per orientar-los de cara a poder iniciar una empresa; i també de viver i de formació per empreses de l’economia social i solidària.

Ubicació:

Temporalment: Nau 8 (Davant de l’auditori)
Futura ubicació: Nau 4.

Telèfon : 93 432 00 63

coopolis@bcn.coop

cb icono webicono twittericono facebook