Industrials afectats

A Can Batlló hi ha arribat a haver fins a 5.000 treballadores i treballadors amb mçes de 400 empreses en funcionament.  L’any 1999,  123 empreses es van agrupar en l’Associació d’Industrials de Can Batlló. En aquell moment hi havia uns 2.000 treballadors i treballadores afectats pels plans urbanístics.

Els industrials reivindicaven unes condicions dignes per marxar del recinte, el pagament del trasllat, condicions similars en els tallers en la nova ubicació (preu del lloguer i espai disponible) i també que se les re-ubiqués en una mateixa ubicació, ja que després de molts anys convivint en un mateix espai moltes de les empreses col·laboraven les unes amb les altres i es volia seguir treballant amb aquest esperit.

A partir de l’any 2001 hi va haver diverses protestes que van coincidir amb el declivi de l’empresa propietària del polígon i la voluntat per part d’aquesta d’obtenir el màxim de beneficis amb la transformació de Can Batlló. La propietat cobrava per serveis inexistents i dificultava tant com podia la subsistència de les indústries que no havien marxat per tal que marxessin voluntàriament i així estalviar-se les indemnitzacions.

 

Al juliol de 2007 es va signar un acord per desallotjar el recinte durant el 2008 i reubicar les empreses en unes naus que s’havien de construir als terrenys que ocupava l’antiga fàbrica de SEAT a la Zona Franca. En aquell moment només quedaven 75 empreses, ja que la resta havien marxat pels seus propis mitjans. Alguns dels trasllats pendents es van fer durant l’any 2009, però el 2012 encara hi havia una vintena d’afectats per reallotjar.

En l’actualitat tots els industrials que quedaven ja no hi son. Els costos de les indemnitzacions van ser assumits per la propietat i l-aval de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment gairebé tot el recinte de Can Batlló es de titularitat pública municipal.