Nau central com a equipament

Can Batlló és el darrer gran recinte industrial que hi ha a Barcelona. La nau central està ubicada al mig, i és la més gran amb una superfície total de 18.300 m2 distribuïts en planta baixa i dos superiors.

La tardor de 2014 l’Ajuntament de Barcelona la va comprar a la Generalitat de Catalunya.

Durant les darreres dècades la nau central ha estat objecte tant per part de l’administració catalana com de la municipal d’intentar esdevenir seu d’òrgans institucionals administratius: o seu del Departament del Medi Ambient, o seu d’Hàbitat Urbà de Barcelona.

Actualment no té un us concret destinat.

Per la Plataforma Can Batlló es pel barri seria convenient protegir el patrimoni excepcional que representa, i fomentar la reutilització com s’ha fet a d’altres naus existents a Can Batlló, minimitzant enderrocs o construcció d’obra nova. I trobar i destinar un ús de la nau principal com a equipament de ciutat i que tingui relació́ i sigui coherent amb el passat industrial del barri (facultat i/o escola d’arts i oficis, viver d’empreses i cooperatives amb finalitats socials, etc.)