El rebost de Barcelona, passat agrícola de la ciutat

La masia de Can Bruixa, dins del recinte de Can Batlló, l’única supervivent de les moltes masies que van poblar els actuals barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, permet explicar el passat agrícola de la ciutat de Barcelona. Una història que arrenca amb la creació de la urbs, la centuriació de l’ager i la creació d’una xarxa viària en època romana a la qual cal buscar els origens de la carretera de la Bordeta. Un discurs històric que ens porta fins a la urbanització contemporània del territori.

Cal Bruixa, abans coneguda com Cal Paretó, va ser construïda el 1880 per Josep Elias i Anglí. La va habitar la seva família i després la del seu fill, Josep Elias i Andreu. I posteriorment Salvador Rovira i Arbós. Aquesta masia i el seu entorn permet explicar el model agrícola català i entendre com funcionava una masia. També es pot explicar el salt de l’agricultura de secà a l’agricultura de regadiu gràcies a un element com el Canal de la Infanta, que des del 1819 va convertir la vall del Llobregat en un dels territoris agrícoles més productius de Catalunya.

 

 

Can Bruixa, o Cal Bruixa abans Cal Paretó és una masia situada en un solar interior, al carrer Parcerisa número 8. de La Bordeta (Sants).És un edifici de planta quadrangular amb un cobert adossat a la façana de gregal. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants que desaigüen a les façanes principal i posterior. Damunt del porta hi ha un finestral amb sortida a un petit balcó d’obra. A l’interior es conserven els sostres amb volta a la planta baixa i el paviment de tova.

Can Bruixa va ser construïda durant la segona meitat del segle XIX. En aquest primer moment en va ser propietat Josep Elias i Angli, i es dedicava al cultiu i la venda de verdures. Més endavant la va adquirir el pare del propietari actual, conegut com “en Bruixa”, que va acabar donant nom a la casa.

En l’actualitat es troba en mal estat de conservació i no es destina a cap ús. La casa està afectada pel pla de remodelació de Can Batlló. Iniciats els enderrocs de l’espai de Can Batlló, les veïnes intenten salvar la darrera masia existent en l’actualitat en el sector de La Bordeta del barri de Sants.