Política de protecció de dades

En compliment amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades GDPR, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Associació Espai Comunitari i Veïnal de Can Batlló i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la informació en relació a les persones sòcies de l’Associació, així com mantenir informades a les persones interessades en relació a les activitats que es realitzen a l’Espai Comunitari i Veïnal de Can Batlló.

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder fer els tràmits necessaris per als pagaments de les quotes de pertinença a l’associació.

Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l’ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats.

La junta de l’entitat i el personal encarregat de la gestió administrativa, que estigui degudament autoritzat, podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a la mateixa per que puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei.

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (Portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-lo: ASSOCIACIÓ ESPAI COMUNITARI I VEÏNAL AUTOGESTIONAT DE CAN BATLLÓ, amb CIF G66733684, C/ Constitució 19-25, CP 08014, BARCELONA (Barcelona)

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).