Reivindicacions

La Plataforma Can Batlló és pel barri la formem des de l’any 2009 ciutadanes i ciutadans de tota edat vinculats als barris de La Bordeta, als quals s’han afegit de Sants, Badal, Hostafrancs i Font de la Guatlla. Ens reunim en assemblea cada mes per organitzar la reivindicació i preparar les diferents accions de protesta, proposta, treball col·lectiu veïnal i autogestió d’espais, activitats i serveis socials; com són els ja existents a la nau industrial Bloc Onze conquerida la primavera de 2011 i el primer Hort Comunitari i Jardi de Zona Verda.

La nostra lluita està dirigida a aconseguir que la totalitat del recinte fabril de Can Batlló (de superfície igual al Camp Nou) es destini a equipaments, habitatges socials, usos productius mitjançant cooperatives i zona verda de jardins i horts urbans comunitaris.

Totes les entitats i persones interessades en recuperar Can Batlló estan convidades a participar del procés. Podeu contactar amb les  25 comissions, seguir el calendari d’agenda i activitats o escriure per a més info asecrecanbatllo@gmail.com

Els objectius mínims pels quals lluitem són:

Veïnes i veïns afectats, indemnitzats i reallotjats. Totes!

Industrials afectats, indemnitzats i reallotjats. Totes!

Habitatges socials previstos en construcció.

– Creació de zona verda i horts urbans comunitaris dins l’actual recinte industrial. El 15 de juny de 2013 vam inaugurar el primer hort, i al novembre de 2014 el vam ampliar fins 275m2 a la cantonada del c/Onze de Juny de 2011 amb c/Parcerisa.

– Obertura de més naus del recinte i recuperar-les per a equipaments de barri. Igual que el Bloc Onze, estem disposats a fer realitat nous projectes.

– Construcció de l’Àrea Bàsica de Salut planificada i pressupostada als terrenys de la Magòria. (obres iniciades a la primavera’2012, i espai ja en actiu)

Enderrocament dels murs de tot el frontal del c/Constitució i c/Parcerisa amb la finalitat de permeabilitzar i millorar els accessos amb zones verdes immediates i amplies. (objectiu aconseguit la primavera’2013)

Mantenir la nau principal de Can Batlló com a edifici públic i equipament de ciutat. NO acceptarem la concessió del patrimoni col·lectiu per a usos privatius. Volem que tingui relació i sigui coherent amb el passat industrial del barri (facultat i/o escola d’arts i oficis, viver d’empreses cooperatives amb finalitats socials, etc.). En l’actualitat, la Generalitat ha venut l’edifici a l’Ajuntamnet.