Urbanització de la zona

Una de les reivindicacions troncals de la Plataforma sempre ha estat la urbanització del recinte, fent-lo permeable al transit de vianants i transformant Can Batlló en un gran pulmó verd per al veïnat del barri i visitants.

La transformació del recinte -abans privat- en un espai públic comporta que s’hi hagin d’instal·lar els serveis bàsics com les canalitzacions d’aigua, electricitat, gas, telefonia, fibra òptica, el clavegueram, contenidors i papereres… També cal millorar-ne el planejament interior per fer-lo transitable i incorporar-hi nous accessos per als vianants.

Algunes d’aquestes millores ja s’han anat aconseguint en part gracies a la pressió que la Plataforma Can Batlló és pel barri ha fet a l’administració pública. La Plataforma participem activament en taules de negociació amb l’administració per tal de que aquestes intervencions es facin en base als interessos del barri. La distribució i usos del sol, els equipaments i els nous habitatges s’han de fer sempre d’acord amb les necessitats del veïnat, i no pas els interessos especulatius.

El recinte de Can Batlló ocupa una superfície de 9 hectàrees, i està delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, i els carrers Mossèn Amadeu Oller, Constitució, i Parcerisa. Suposa un  25% del barri de La Bordeta i sempre ha resultat una frontera pel veïnat: un recinte emmurallat per tots costats on, a més, les darreres dècades del segle XX cada vegada hi havia menys activitat productiva i moviment de treballadors dins i als voltants.

Arran de l’entrada al recinte del veïnat l’11 de juny de 2011, i l’inici de l’autogestió a la nau Bloc 11, es va aconseguir que la porta d’accés nord (carrer Mossèn Amadeu Oller cantonada carrer Constitució) passés a un estat de ‘semi oberta’ durant els horaris de la nova Biblioteca Popular Josep Pons.

Però el ròtol de ‘Recinto Privado’ no desapareixia. I la Plataforma veïnal vam considerar llavors que l’única solució era trencar la frontera física del recinte emmurallat.

Vers inicis de la primavera 2013 la Plataforma va engegar la campanya ‘A la primavera ens plantem! Tirem el mur’, consistent en obrir permanentment un accés des del carrer Constitució cantonada carrer Mossèn Amadeu Oller. El 23 de març de 2013 es va obrir un forat al mur, i dies després l’Ajuntament va enderrocar la resta de tota aquella cantonada, inclosa la nau Bloc 3, on veïnat va fer-hi un hort comunitari de 50m2 d’immediat.

Associat a aquest primer, un altre dels objectius era que el vial que des d’allà s’endinsava al recinte passés a ser un nou carrer pel barri, exclusiu per vianants i bicicletes, i que travessés Can Batlló de punta a punta fins al carrer Parcerisa. La Plataforma Can Batlló és pel barri va batejar el carrer amb el nom Onze de Juny de 2011, i hi va col·locar una placa durant els actes del 2on aniversari de l’entrada al recinte.

 

CB carrer 11J de punta a puntaL’enderroc d’aquell tros de mur perimetral de Can Batlló, i l’accessibilitat al carrer Onze de Juny de 2011 va suposar un punt d’inflexió transcendental pel recinte, pel barri, pel veïnat i pels visitants.  La mateixa primavera de 2013 vam començar a enjardinar el carrer, i aconseguir que l’Ajuntament obrís definitivament un nou accés des del carrer Parcerisa.

Posteriorment,  el 2015 es va dur a terme una altra de les més importants reivindicacions respecte a l’entorn del recinte: la reforma del carrer Constitució, i que també va suposar que l’accés al pàrquing des del carrer Toledo s’eixamplés, es fes més visible, i més còmode.

Ja només quedava un costat del recinte completament emmurallat. I finalment també va cedir. El 2015 es va dur a terme l’obertura d’accés des de la Gran Via de les Corts Catalanes, just  davant de l’espai conegut com ‘La Campana’. A més, el c/Parcerisa va ser reformat per a que arribés fins a la Gran Via , de manera que es va crear on abans hi era el Camí de la Cadena un nou espai per traslladar-hi provisionalment el pàrquing de vehicles què anteriorment hi havia al centre del recinte.

En només 2 anys (2013-2015) la situació va canviar rotundament : de recinte emmurallat, a tenir accessos pels 4 costats.

També el 2015 es va procedir a reurbanitzar el c/Onze de Juny de punta a punta, amb l’obertura física d’una gran rasa per la instal·lació de xarxa de reg, canalitzacions d’aigua, xarxa elèctrica, telefonia i de telecomunicacions.

La primavera de 2016 a l’anterior zona de pàrquing de vehicles al centre del recinte per iniciativa i acció veïnal s’ha condicionat provisionalment una zona de jocs amb cistelles de basquet i altres equipaments esportius on es pot jugar a futbol, basquet, voleibol i altres

En l’actualitat hi ha des de la Plataforma Can Batlló és pel barri una proposta de modificació del Pla General Metropolità (PGM) de 2006 que millora la disposicio de les zones d’habitatge, zona verda i equipament al recinte.

CB 2016 Proposta modificacio PGM