Veïns i veïnes afectades

En el Pla General Metropolità (PGM) de 1976 per primera vegada es reconeixia que Can Batlló era reserva d’equipaments i zona verda del barri de La Bordeta.

Al frontal del carrer Constitució entre el carrer Parcerisa i el carrer Mossèn Amadeu Oller es veien afectades pel projecte urbanístic totes les finques. El PGM deia que tindrien que desaparèixer.

Fa 13 anys, l’any 2006, en la darrera modificació del PGM , es van desafectar part de les finques del carrer Constitució: aquelles que estan ben alineades. En la resta de finques antigues que desapareixerien, l’expropiació s’executaria  amb la garantia per a les veïnes i veïns afectats de reallotjament a la mateixa zona. Aquesta situació també seria aplicable al veïnat afectat resident al Camí de la Cadena.

Als futurs solars, es va assignar la construcció de nous edificis :

– de pisos renta lliure (principalment a la banda de la Gran Via amb carrer Parcerisa, a construir per l’immobiliària Gaudir, vinculada a la família Muñoz i Ramonet,),

– de pisos d’habitatge social  (les actualment denominades UP4, UP6 i UP8 del Patronat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona)

– i de pisos dotacionals amb alguna mena de protecció oficial. (l’actual UP5)

Totes les veïnes i veïns inicialment afectats del c/Constitució i també del Camí de la Cadena ja tenen la seva situació solucionada.  Ja sigui via indemnització, o esperant el seu reallotjament a les finques que properament s’acabaran de construir (la UP4 i la UP8 en seran les primeres).

CB PGM 2006

Pla General Metropolità de 2006, vigent. En vermell, zonahabitatge. Blau, zona equipament. I verd, zona verda

Aquells veïns i veïnes que vulguin contactar amb la Plataforma Can Batlló és pel barri per tractar qualsevol tema en relació als seus habitatges poden contactar amb nosaltres a negociació@canbatllo.org.